Balansräkning (tkr)

Den ekonomiska statistiken innehåller vissa uppgifter från lärosätenas balansräkningar. I statistiken ingår balanserad kapitalförändring, årets kapitalförändring, oförbrukade bidrag och upplupna bidragsintäkter. Uppgifterna om den balanserade kapitalförändringen och årets kapitalförändring utgör sammantagna en uppskattning av lärosätenas myndighetskapital. Uppgifterna redovisas i tusental kronor och löpande priser. Läs mer!

RiketTotalUtbildning på grundnivå
och avancerad nivå
Forskning och utbildning
på forskarnivå
Fortlöpande miljöanalys
Balanserad kapitalförändring13 645 1505 580 0776 907 16868 984
Oförbrukade bidrag20 590 757970 35219 274 22011 856
Upplupna bidragsintäkter4 176 589120 6463 994 82245 345
Årets kapitalförändring-553 724-374 490-166 634-12 602