Balansräkning (tkr)

Den ekonomiska statistiken innehåller vissa uppgifter från lärosätenas balansräkningar. I statistiken ingår balanserad kapitalförändring, årets kapitalförändring, oförbrukade bidrag och upplupna bidragsintäkter. Uppgifterna om den balanserade kapitalförändringen och årets kapitalförändring utgör sammantagna en uppskattning av lärosätenas myndighetskapital. Uppgifterna redovisas i tusental kronor och löpande priser. Läs mer!

RiketTotalUtbildning på grundnivå
och avancerad nivå
Forskning och utbildning
på forskarnivå
Fortlöpande miljöanalys
Balanserad kapitalförändring13 089 9795 377 8576 550 03428 472
Årets kapitalförändring308 893-233 578541 974497
Upplupna bidragsintäkter3 695 12196 3553 483 762109 609
Oförbrukade bidrag18 723 626888 21317 816 73318 680