Registrerade på basårsutbildningar

Tidigare har UKÄ kallat denna statistik för ”Registrerade studenter - vissa särskilda åtaganden/uppdrag”.

Antalet registrerade studerande i behörighetsgivande förutbildning (så kallad basårsutbildning) under det aktuella kalenderåret.

En behörighetsgivande förutbildning syftar, enligt Förordning om behörighetsgivande förutbildning vid universitet och högskolor SFS 2007:432, till att ge den studerande kunskaper motsvarande de krav på särskild behörighet som är uppställda för högskoleutbildningen. En behörighetsgivande förutbildning får omfattade högst ett år och får erbjudas i anslutning till utbildningsprogram där det finns en brist på sökande eller ett behov på arbetsmarknaden.

En behörighetsgivande förutbildning är inte högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå och därför används benämningen studerande istället för student. En student är enligt Högskoleförordningen (SFS1993:100) en person som är antagen och bedriver högskoleutbildning.

Uppgifter om studerande inom andra särskilda åtaganden eller uppdrag finns arkiverade hos UKÄ för åren 1997-2002.

Till UKÄ:s statistikdatabas Högskolan i siffror och statistiken om registrerade på basårsutbildningar