Statistikdatabas: Högskolan i siffror

Är du nyfiken på Sveriges största statliga sektor, det vill säga universitet och högskolor? Här kan du fördjupa dig i statistiken.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Hur många söker till högskolan, hur många registrerar sig på en kurs eller ett program och hur många tar examen?

Sökande och antagna

Nybörjare

Registrerade

Internationell studentmobilitet

Examina

Helårsstudenter (HST)

Helårsprestationer (HPR)

Ekonomi

Vilka intäkter har Sveriges universitet och högskolor? Hur fördelar sig kostnaderna?

Logotyp Sveriges Officiella Statistik

Personal

Hur många anställda finns i den svenska högskolan? Hur många av dem forskar eller undervisar?

Nyckeltal

Enklare uppgifter som på olika sätt beskriver lärosätena och studenterna.

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Utbildning på forskarnivå

Personal

Beskrivningar av statistiken i databasen Högskolan i siffror

Här hittar du detaljerade beskrivningar av statistiken i UKÄ:s databas Högskolan i siffror. I slutet av varje text finns en länk till den aktuella statistiken i databasen.

Frågor om inbäddning av statistik

Längst ned på varje sida i Högskolan i siffror finns en funktion som gör att du enkelt kan bädda in statistik från UKÄ:s Högskolan i siffror på en sida på din egen webbplats.

anpassad export

Längst ned på varje sida i Högskolan i siffror finns en funktion som gör att du enkelt kan bädda in statistik från UKÄ:s Högskolan i siffror på en sida på din egen webbplats.