Ekonomiska mallen

Här kan du hämta den ekonomiska mallen där du fyller i ditt lärosätes ekonomiska uppgifter.

Hämta den ekonomiska mallen

Manual för hur mallen ska fyllas i

Informationsbrev om insamlingen

UKÄ har skickat ut ett informationsbrev inför insamlingen av ekonomiuppgifter:

Informationsbrev till lärosätena

Fyll i uppgifterna för 2018 och skicka mallen till UKÄ senast den 28 februari 2019.