Publiceringsplan

Här finns en publiceringsplan för 2022 som gäller den officiella statistiken från UKÄ. Den publiceras klockan 08:00 aktuell dag.

Statistikprodukt


Sökande och antagna till utbildning på grundnivå och avancerad nivå


Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Tabeller, sökande och antagna

Höstterminen 2022

2022-10-06

Statistiskt meddelande

Höstterminen 2022

2022-11-17

Databas

Läsår, terminer, kalenderår

I samband med
publicering av
ovanståendeStudenter och examinerade/examina i utbildning på grundnivå och avancerad nivå


Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Statistiskt meddelande

Läsåret 2020/21

2022-04-12

Tabeller, nybörjare

Läsåret 2021/22

2022-10-13

Tabeller, registrerade studenter

Läsåret 2021/22

2022-10-13

Tabeller, examinerade

Läsåret 2021/22

2022-11-17

Databas

Läsår, terminer, kalenderår

I samband med
publicering av
ovanstående

 


Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå


Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Tabeller

Läsåret 2020/21

2022-05-24

Statistiskt meddelande

2023

2023


Internationell studentmobilitet i högskolan


Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Tabell, in- och utresande studenter

Läsåret 2021/22

2022-10-20

Statistiskt meddelande

Läsåret 2021/22

2022-12-01

Databas

Läsåret 2021/22

I samband med
publicering av
ovanstående

 


Svensk och utländsk bakgrund för studerande i högre utbildning


Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Tabeller

Läsåret 2020/21

2022-03-29

Statistiskt meddelande

Publiceras vartannat år

2022-05-25Högskolenybörjare och doktorandnybörjare efter föräldrarnas utbildningsnivå


Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Tabeller

Läsåret 2020/21

2022-03-17

Statistiskt meddelande

Publiceras vartannat år

2022-12-14

 


Doktorander och examina i utbildning på forskarnivå


Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Tabeller, doktorandnybörjare,
doktorander och examina

2021

2022-04-13

Statistiskt meddelande

2021

2022-06-09

Databas

2021

I samband med
publicering av
ovanståendePersonal vid universitet och högskolor


Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Tabeller, högskolans personal

2021

2022-05-05

Statistiskt meddelande

2021

2022-06-14

Databas

2021

I samband med
publicering av
ovanståendeEkonomisk statistik för universitet och högskolor


Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Databas

2021

2022-04-13


Tips: Om du skriver ut denna sida, välj "liggande" format för papperet!