Publiceringsplan

Här finns en publiceringsplan för 2019 som gäller den officiella statistiken från UKÄ.

Statistikprodukt


Sökande och antagna till utbildning på grundnivå och avancerad nivå


Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Tabeller, sökande och antagna

Höstterminen 2019

2019-10-09

Statistiskt meddelande

Höstterminen 2019

2019-11-20

Databas

Läsår, terminer, kalenderår

I samband med
publicering av
ovanstående

 

Studenter och examinerade/examina i utbildning på grundnivå och avancerad nivå


Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Statistiskt meddelande

Läsåret 2017/18

2019-04-17

Tabeller, nybörjare

Läsåret 2018/19

2019-10-10

Tabeller, registrerade studenter

Läsåret 2018/19

2019-10-10

Tabeller, examinerade

Läsåret 2018/19

2019-11-21

Databas

Läsår, terminer, kalenderår

I samband med
publicering av
ovanståendeGenomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå


Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Tabeller

Läsåret 2016/17

2019-05-16

Statistiskt meddelande

Publiceras vartannat år

2019-12-12

 

Internationell studentmobilitet i högskolan


Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Tabell, in- och utresande studenter

Läsåret 2018/19

2019-10-24

Statistiskt meddelande

Läsåret 2018/19

2019-12-05

Databas

Läsår

I samband med
publicering av
ovanstående
Svensk och utländsk bakgrund för studerande i högre utbildning


Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Tabeller

Läsået 2017/18

2019-03-27

Statistiskt meddelande

Publiceras vartannat år

2020Högskolenybörjare och doktorandnybörjare efter föräldrarnas utbildningsnivå


Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Tabeller

Läsåret 2017/18

2019-03-07

Statistiskt meddelande

Publiceras vartannat år

2020

 

Doktorander och examina i utbildning på forskarnivå


Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Tabeller, doktorandnybörjare,
doktorander och examina

2018

2019-04-17

Statistiskt meddelande

2018

2019-06-10

Databas

Terminer, kalenderår

I samband med
publicering av
ovanståendePersonal vid universitet och högskolor


Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Tabeller, högskolans personal

2018

2019-05-07

Statistiskt meddelande

2018

2019-06-13

Databas

Kalenderår

I samband med
publicering av
ovanstående

 

Ekonomisk statistik för universitet och högskolor


Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Databas

2018

2019-04-10


Tips: Om du skriver ut denna sida, välj "liggande" format för papperet!