Publiceringsplan

Här finns en publiceringsplan för 2021 som gäller den officiella statistiken från UKÄ. Den publiceras klockan 09.30 aktuell dag.

Statistikprodukt


Sökande och antagna till utbildning på grundnivå och avancerad nivå


Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Tabeller, sökande och antagna

Höstterminen 2021

2021-10-07

Statistiskt meddelande

Höstterminen 2021

2021-11-17

Databas

Läsår, terminer, kalenderår

I samband med
publicering av
ovanstående


Studenter och examinerade/examina i utbildning på grundnivå och avancerad nivå


Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Statistiskt meddelande

Läsåret 2019/20

2021-04-14

Tabeller, nybörjare

Läsåret 2020/21

2021-10-13

Tabeller, registrerade studenter

Läsåret 2020/21

2021-10-13

Tabeller, examinerade

Läsåret 2020/21

2021-11-18

Databas

Läsår, terminer, kalenderår

I samband med
publicering av
ovanstående


Genomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå


Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Tabeller

Läsåret 2019/20

2021-05-26

Statistiskt meddelande

Läsåret 2019/20

2021-12-14


Internationell studentmobilitet i högskolan


Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Tabell, in- och utresande studenter

Läsåret 2020/21

2021-10-21

Statistiskt meddelande

Läsåret 2020/21

2021-12-02

Databas

Läsåret 2020/21

I samband med
publicering av
ovanstående


Svensk och utländsk bakgrund för studerande i högre utbildning


Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Tabeller

Läsåret 2019/20

2021-03-30

Statistiskt meddelande

Publiceras vartannat år

2022

 


Högskolenybörjare och doktorandnybörjare efter föräldrarnas utbildningsnivå


Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Tabeller

Läsåret 2019/20

2021-03-04

Statistiskt meddelande

Publiceras vartannat år

2022


Doktorander och examina i utbildning på forskarnivå


Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Tabeller, doktorandnybörjare,
doktorander och examina

2020

2021-04-15

Statistiskt meddelande

2020

2021-06-10

Databas

Terminer, kalenderår

I samband med
publicering av
ovanstående


Personal vid universitet och högskolor


Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Tabeller, högskolans personal

2020

2021-05-06

Statistiskt meddelande

2020

2021-06-15

Databas

Kalenderår

I samband med
publicering av
ovanstående


Ekonomisk statistik för universitet och högskolor


Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Databas

2020

2021-04-15


Forskning vid universitet och högskolor


Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Databas, publikationer

2020

2021-02-11

Databas, Internationella rekryteringar och mobilitet inom högskolan

2020

2021-05-12

Databas, mobilitet mellan sektorer

2019

2021-06-16

Tips: Om du skriver ut denna sida, välj "liggande" format för papperet!