Publiceringsplan

Här finns en publiceringsplan för 2020 som gäller den officiella statistiken från UKÄ.

Statistikprodukt


Sökande och antagna till utbildning på grundnivå och avancerad nivå


Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Tabeller, sökande och antagna

Höstterminen 2020

2020-10-08

Statistiskt meddelande

Höstterminen 2020

2020-11-18

Databas

Läsår, terminer, kalenderår

I samband med
publicering av
ovanstående

 


Studenter och examinerade/examina i utbildning på grundnivå och avancerad nivå


Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Statistiskt meddelande

Läsåret 2018/19

2020-04-15

Tabeller, nybörjare

Läsåret 2019/20

2020-10-13

Tabeller, registrerade studenter

Läsåret 2019/20

2020-10-13

Tabeller, examinerade

Läsåret 2019/20

2020-11-19

Databas

Läsår, terminer, kalenderår

I samband med
publicering av
ovanståendeGenomströmning och resultat på grundnivå och avancerad nivå


Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Tabeller

Läsåret 2017/18

2020-05-27

Statistiskt meddelande

Publiceras vartannat år

2021

 


Internationell studentmobilitet i högskolan


Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Tabell, in- och utresande studenter

Läsåret 2019/20

2020-10-22

Statistiskt meddelande

Läsåret 2019/20

2020-12-03

Databas

Läsår

I samband med
publicering av
ovanstående
Svensk och utländsk bakgrund för studerande i högre utbildning


Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Tabeller

Läsåret 2018/19

2020-03-30

Statistiskt meddelande

Publiceras vartannat år

2020-05-26Högskolenybörjare och doktorandnybörjare efter föräldrarnas utbildningsnivå


Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Tabeller

Läsåret 2019/20

2020-03-05

Statistiskt meddelande

Publiceras vartannat år

2020-12-10


Doktorander och examina i utbildning på forskarnivå


Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Tabeller, doktorandnybörjare,
doktorander och examina

2019

2020-04-16

Statistiskt meddelande

2019

2020-06-11

Databas

Terminer, kalenderår

I samband med
publicering av
ovanståendePersonal vid universitet och högskolor


Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Tabeller, högskolans personal

2019

2020-05-07

Statistiskt meddelande

2019

2020-06-15

Databas

Kalenderår

I samband med
publicering av
ovanståendeEkonomisk statistik för universitet och högskolor


Uppgifterna avser

Publiceringsdatum

Databas

2019

2020-04-16

 

Tips: Om du skriver ut denna sida, välj "liggande" format för papperet!