Fokus forskarutbildning

I projektet Fokus forskarutbildning ska UKÄ undersöka forskarutbildningen ur olika aspekter. Det är hur intresset för forskarutbildningen ser ut i Sverige, lärosätenas dimensionering av forskarutbildningen och samhällets behov av forskarutbildade. Projektet startades i januari 2019 och kommer att pågå fram till slutet av 2020.

Eter avslutad examen på avancerad nivå fortsätter en del studenter till en utbildning på forskarnivå. Dessutom kommer många inresande studenter (utländska doktorander) till Sverige för att genomföra sin forskarutbildning.

Under de senaste tio åren har antalet doktorandnybörjare varierat mellan 3 000 och 4 000. Forskarutbildningens omfattning har därmed inte expanderat i någon större utsträckning.

Samtidigt har andelen utländska doktorandnybörjare ökat betydligt och UKÄ har noterat att andelen i den svenska befolkningen som påbörjade en forskarutbildning vid 30 års ålder har halverats under de senaste tio åren. UKÄ ska därför undersöka hur intresset för forskarutbildningen ser ut i Sverige.

UKÄ ska i projektet även försöka fånga samhällets behov av forskarutbildade samt vad som styr lärosätenas dimensionering av forskarutbildningen.

Följande frågor ska undersökas i projektet:

1) Har intresset för forskarutbildningen minskat?

2) Vad är det som styr lärosätenas dimensionering av forskarutbildningen?

3) Är forskarutbildningen rätt dimensionerad ur samhällets behov?

Flera delprojekt

Inom Fokus forskarutbildning genomförs ett antal delprojekt för att kunna besvara de tre frågeställningarna. Delprojekten omfattar analyser av dels kvantitativt underlag, dels kvalitativt underlag som exempelvis baseras på intervjuer med lärosäten. I slutet av 2020 presenteras synteser från projektet.

Två analyser inom projektet publicerades i mars 2019. ”Minskad andel av den svenska befolkningen påbörjar en forskarutbildning” och ”Utländska doktorander som lämnar Sverige efter doktorsexamen”. I december publiceras en analys om att det finns en forskarutbildningspremie.