Metod att mäta etablering på arbetsmarknaden

UKÄ publicerar rapporter om hur snabbt nyutexaminerade studenter blir etablerade på arbetsmarknaden. För att räknas som etablerad på arbetsmarknaden krävs att personen uppfyller ett antal kriterier, till exempel sysselsatt i november månad det aktuella uppföljningsåret och att inkomsten under året ska överstiga en viss nivå. Man kan etablera sig efter examen som egen företagare eller som anställd, eller en kombination av dessa (kombinatör).

För vissa grupper är vårt etableringsmått mindre lämpligt att använda, till exempel inom det konstnärliga området där det bland annat är vanligt med stipendier, vilket inte räknas som inkomst.

Läs hela beskrivningen av UKÄ:s metod att undersöka etablering på arbetsmarknaden Pdf, 307.1 kB.