Kvalitetsstudie av sökande- och antagningsstatistiken

UKÄ:s officiella statistik över sökande och antagna baserar sig helt på uppgifter från UHR:s samordnade antagningssystem NyA. En viss andel av de som registrerar sig på utbildning på grund- och avancerad nivå har emellertid inte ansökt via NyA, och kommer därmed inte med i UKÄ:s statistik över sökande och antagna. Det kan till exempel röra sig om studenter på vissa mindre högskolor eller på vissa utbildningar och/eller program på större högskolor.

Hur stor denna undertäckning är, om den varierar mycket mellan olika år, eller vilka högskolor och utbildningar det rör sig om, har vi dock i dagsläget inte särskilt mycket kunskap om.

För att få en bättre bild av undertäckningen i statistiken har UKÄ genomfört en kvalitetsstudie som redovisas i denna PM. Uppgifter och bearbetningar har genomförts av Statistikmyndigheten SCB. Studien ska ge underlag till bättre kunskap om hur väl UKÄ:s officiella statistik täcker in det faktiska antalet sökande och antagna i högskolan, som sedan kan kommuniceras i den kvalitetsdeklaration som avser statistiken.

Läs hela Kvalitetsstudie av sökande- och antagningsstatistiken som pdf. Pdf, 491 kB.