Vanliga statistikbegrepp

Att det finns gemensamma och tydliga definitioner av de begrepp som används i den officiella statistiken inom högskolan är en förutsättning för att kunna göra olika jämförelser och sammanställningar av hög kvalitet.

Begreppsmanual Pdf, 287.3 kB.