Statistik om sökande och antagna

Att beskriva antagningsprocessen till högskolan med statistik är komplicerat. Mycket händer mellan söktillfälle och terminsstarten. Alla som söker blir inte antagna och alla som antas påbörjar inte utbildningen. Det sker också efteranmälningar till utbildningar även långt efter terminsstart. Statistik som sammanställs vid en tidpunkt kommer därmed sannolikt skilja sig från statistik som sammanställs vid en annan tidpunkt på grund av den utgår från olika populationer.

UKÄ:s statistik över sökande, antagna och nybörjare i högskolan ger en bild av denna komplexa och ständigt föränderliga process och av inflödet i högskolan.

Läs hela beskrivningen av statistiken om sökande och antagna Pdf, 128.6 kB.