Lärosäten och förändringar

Den här listan över alla universitet och högskolor beskriver även organisatoriska förändringar över tid som påverkar statistiken, till exempel sammanslagningar eller när en högskola blev universitet. Intill varje lärosätes namn finns information om eventuella förändringar som inträffat för respektive universitet och högskola. Det kan vara en bra hjälp om man studerar långa tidsserier av statistik och vill ha hjälp att förstå förändringar eller olika brott i statistiken.

Lärosäten och förändringar över tid Excel, 22.4 kB.