Översättningsnycklar

Översättningsnyckel för forskningsämnen

UKÄ har, tillsammans med SCB, tagit fram en översättningsnyckel för forskningsämnen eftersom en ny indelning infördes i statistiken 2011. Med hjälp av översättningsnyckeln kan universitet och högskolor och andra användare se vilken kod och benämning ett forskningsämne har enligt den nuvarande standarden. Det är en hjälp för lärosätena som ska rapporterna in statistik utifrån forskningsämnen. Översättningsnyckeln gör det även möjligt att följa statistik över doktorander, lärosätenas personal och FoU-intäkter över en längre tid.

Översättningsnyckel för forskningsämnen Pdf, 265 kB.

Översättningsnyckel för forskningsämnen i excelformat Excel, 48.8 kB.

Översättningsnyckel för personalstatistik

Den här översättningsnyckeln är anpassad till statistik om universitetens och högskolornas personal. Den kan användas för att jämföra uppgifter enligt de gamla och nya indelningarna.

Översättningsnyckel för personalstatistik Pdf, 148.7 kB.

Översättningsnyckel för personalstatistik i excelformat Excel, 21.8 kB.