Forskningsämnen

Forskningsämnen används vid redovisning av statistik om utbildningar på forskarnivå, forskning och personal i högskolan. Klassifikationen/ämneslistan Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011 bygger på en internationell förlaga, OECD:s klassifikation över forskningsämnen.

I ämneslistan redovisas forskningsämnena på tre nivåer:

Forskningsämnesområden, ensiffernivå (6 stycken)
Forskningsämnesgrupper, tresiffernivå (42 stycken)
Forskningsämnen, femsiffernivå (250 stycken)

Forskningsämnen fr.o.m. 2011 Pdf, 243.9 kB.

Forskningsämnen fr.o.m. 2011 i excelformat Excel, 48.9 kB.

Forskningsämnen t.o.m 2010 Excel, 25.4 kB.