Ämnen på grundnivå och avancerad nivå

Här kan du se sammanställningar över de ämnen som redovisas i statistiken om högskolan. Universiteten och högskolorna har rapporterat sina ämnen till Statistiska centralbyrån, SCB, som i statistiken har fört ihop dem till 180 ämnesgrupper. Ämnesgrupperna slås i sin tur samman till cirka 40 ämnesdelområden som i sin tur delas in i 8 ämnesområden.

Ämneslista fr.o.m. 2009 Excel, 16.9 kB.

Ämneslista t.o.m. 2008 Excel, 28.1 kB.