Information om statistiken

Här hittar du ämneslistor och beskrivningar av de begrepp och metoder som UKÄ använder i statistiken.

Ämneslistor och huvudområden

Om statistiken

Mått och metoder

Kvalitetsdeklarationer och statistikens framställan

För att statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt dokumenterar vi hur den tagits fram. Från och med statistikåret 2016 redovisar vi denna dokumentation i form av kvalitetsdeklarationer. Deklarationen kompletteras också av dokumentationen om statistikens framställning. Mer information om själva dokumentationen finns under "Dokumentation om statistiken".

Till Dokumentation om statistiken