Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Här hittar du statistik som på olika sätt speglar verksamhetsområdet utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Syftet med uppgifterna är att beskriva inflöde, omfattning och utflöde ur högskolans utbildningsverksamhet. Statistiken redovisar antalet individer eller helårsstudenter per läsår eller termin. Exempel på vanligt förekommande dimensioner är ämne eller program, lärosäte och kön.