Utbildning på forskarnivå

Här hittar du statistik om svensk forskarutbildning. Syftet med uppgifterna är att beskriva inflöde, omfattning och utflöde ur högskolans forskarutbildning. I statistiken redovisas antalet doktorander, som individer eller helårspersoner, per läsår eller termin. Exempel på vanligt förekommande dimensioner är ämne, lärosäte och kön.