Takbeloppsuppföljning (tkr)

Universitetskanslersämbetet följer upp lärosätenas anslagsavräkning mot takbeloppen i utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Resurstilldelningssystemet med takbelopp omfattar de statliga lärosätena, förutom Sveriges lantbruksuniversitet och Försvarshögskolan, samt Chalmers tekniska högskola och Stiftelsen Högskolan i Jönköping. Uppgifterna redovisas i tusental kronor och löpande priser. Läs mer!

Riket20162017201820192020
Takbelopp21 852 55722 418 58223 450 55123 841 86724 527 105
Utfall HST och HPR totalsumma22 102 36122 434 81622 612 46723 561 49724 857 358
Decemberprestationer94 02389 75892 685122 067106 739
Utgående balans anslagssparande71 55257 751426 865610 673407 701
Utgående balans sparade prestationer1 235 3641 197 356747 244733 722849 306
Ladda ner hela indikatorn som Excel