Takbeloppsuppföljning (tkr)

Universitetskanslersämbetet följer upp lärosätenas anslagsavräkning mot takbeloppen i utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Resurstilldelningssystemet med takbelopp omfattar de statliga lärosätena, förutom Sveriges lantbruksuniversitet och Försvarshögskolan, samt Chalmers tekniska högskola och Stiftelsen Högskolan i Jönköping. Uppgifterna redovisas i tusental kronor och löpande priser. Läs mer!

På grund av tekniska problem visas inte de nyligen publicerade uppgifterna för 2021 i tabellen nedan. De senaste uppgifterna finns dock att tillgå om man laddar ner underlaget via "Ladda ner hela indikatorn som Excel". Vi arbetar med att lösa problemet.

Riket20162017201820192020
Takbelopp21 852 55722 418 58223 450 55123 841 86724 527 105
Utfall HST och HPR totalsumma22 102 36122 434 81622 612 46723 561 49724 851 811
Decemberprestationer94 02389 75892 685122 067106 739
Utgående balans anslagssparande71 55257 751426 865610 673413 449
Utgående balans sparade prestationer1 235 3641 197 356747 244733 722994 164
Ladda ner hela indikatorn som Excel