Takbeloppsuppföljning (tkr)

Universitetskanslersämbetet följer upp lärosätenas anslagsavräkning mot takbeloppen i utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Resurstilldelningssystemet med takbelopp omfattar de statliga lärosätena, förutom Sveriges lantbruksuniversitet och Försvarshögskolan, samt Chalmers tekniska högskola och Stiftelsen Högskolan i Jönköping. Uppgifterna redovisas i tusental kronor och löpande priser. Läs mer!

Riket20172018201920202021
Takbelopp22 418 58223 450 55123 841 86724 527 10526 826 792
Utfall HST och HPR totalsumma22 434 81622 612 46723 561 49724 851 81126 468 157
Decemberprestationer89 75892 685122 067106 739114 915
Utgående balans anslagssparande57 751426 865610 673413 449577 854
Utgående balans sparade prestationer1 197 356747 244733 722994 1641 046 148
Ladda ner hela indikatorn som Excel