Resultaträkning (tkr)

Den ekonomiska statistiken innehåller uppgifter från lärosätenas resultaträkningar. I statistiken redovisas verksamhetens intäkter och kostnader samt verksamhetsutfall. Det ekonomiska resultatet (årets kapitalförändring) påverkas också av uppbördsverksamheten och transfereringar samt resultat från andelar i dotter- och intresseföretag. Från och med 2004 finns uppgifter om resultaträkning per verksamhetsområde. Uppgifterna redovisas i tusental kronor och löpande priser. Läs mer!

RiketTotaltUtbildning på grundnivå och avancerad nivåUppdragsverksamhet inom utbildning på grundnivå och avancerad nivåForskning och utbildning på forskarnivåUppdragsforskningAnnan verksamhet
Verksamhetens intäkter78 455 56330 758 8001 817 57343 722 0361 667 217489 933
Intäkter av anslag47 300 00027 028 11240020 097 618964172 907
Intäkter av landstingsanslag000000
Intäkter av avgifter och andra ersättningar7 669 3002 024 3391 751 5842 020 8581 663 013209 506
Intäkter av bidrag23 333 6691 682 86164 80021 476 3242 239107 444
Finansiella intäkter152 59323 489789127 2331 00076
Verksamhetens kostnader77 975 15230 565 2291 837 98043 406 7701 677 961487 206
Personalkostnader50 879 95020 162 856991 77028 395 1641 039 152291 011
Lokalkostnader9 695 8664 603 955244 4414 719 618110 74517 105
Ersättning till landsting och kommuner för klinisk utbildning och forskning2 677 275776 47101 900 80400
Övriga driftskostnader11 639 1334 245 850571 5186 184 703484 471152 591
Finansiella kostnader167 61030 155409132 6094 241191
Avskrivningar och nedskrivningar2 915 319745 94529 8382 073 87539 35526 308
Verksamhetsutfall480 412193 574-20 406315 264-10 7442 727
Resultat från andelar i hel- och delägda företag000000
Uppbördsverksamhet - saldo-1 085-897-102-8600
Intäkter av avgifter mm. som inte disponeras av myndigheten18 8730018 87300
Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamheten19 95889710218 95900
Transfereringar - saldo000000
Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag829 945102 9560696 562030 429
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag1 644 435254 0752 5381 383 26275-631
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag1 047 36130 99501 004 4737 8110
Lämnade bidrag3 521 741388 0252 5383 084 2947 88629 797
Årets kapitalförändring479 327192 677-20 508315 177-10 7442 727
Ladda ner hela indikatorn som Excel