Resultaträkning (tkr)

Den ekonomiska statistiken innehåller uppgifter från lärosätenas resultaträkningar. I statistiken redovisas verksamhetens intäkter och kostnader samt verksamhetsutfall. Det ekonomiska resultatet (årets kapitalförändring) påverkas också av uppbördsverksamheten och transfereringar samt resultat från andelar i dotter- och intresseföretag. Från och med 2004 finns uppgifter om resultaträkning per verksamhetsområde. Uppgifterna redovisas i tusental kronor och löpande priser. Läs mer!

RiketTotaltUtbildning på grundnivå och avancerad nivåUppdragsverksamhet inom utbildning på grundnivå och avancerad nivåForskning och utbildning på forskarnivåUppdragsforskningAnnan verksamhet
Verksamhetens intäkter82 562 34332 487 0051 975 70545 850 7401 717 083531 809
Intäkter av anslag50 446 93429 142 939021 124 573286179 136
Intäkter av landstingsanslag000000
Intäkter av avgifter och andra ersättningar8 194 4862 103 6751 906 2592 239 7191 712 561232 178
Intäkter av bidrag23 737 7671 219 94769 06222 324 7673 631120 452
Finansiella intäkter183 15620 444384161 68060543
Verksamhetens kostnader80 309 90331 610 4561 961 75444 531 9921 689 883515 813
Personalkostnader52 915 20020 985 3281 091 40229 493 0591 033 014312 398
Lokalkostnader9 874 7034 711 824254 8934 773 068117 12617 791
Ersättning till landsting och kommuner för klinisk utbildning och forskning2 719 084789 69001 929 39400
Övriga driftskostnader11 794 4524 347 769582 9586 208 602496 012159 110
Finansiella kostnader80 24320 13543057 1602 47441
Avskrivningar och nedskrivningar2 926 221755 70932 0722 070 70841 25626 473
Verksamhetsutfall2 252 440876 38614 1151 318 74727 20015 996
Resultat från andelar i hel- och delägda företag000000
Uppbördsverksamhet - saldo83982895-82-20
Intäkter av avgifter mm. som inte disponeras av myndigheten000000
Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamheten-839-828-958220
Transfereringar - saldo000-100
Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag885 923110 6030747 641027 679
Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag1 801 542241 02334 6401 525 87700
Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag1 237 05154 96201 175 3946 735-6
Lämnade bidrag3 924 517406 58934 6403 448 9136 73527 673
Årets kapitalförändring2 253 278877 21414 2101 318 66527 19815 996
Ladda ner hela indikatorn som Excel