Utfall HST och HPR per utbildningsområde

Statens ersättning för lärosätenas utbildning på grundnivå och avancerad nivå baseras på registrerade studenter (omräknade till helårsstudenter) och studenternas avklarade poäng (omräknade till helårsprestationer) inom olika utbildningsområden. Ersättningen är densamma för alla lärosäten som omfattas av systemet, men varierar mellan olika utbildningsområden. Läs mer!

RiketAntal helårsstudenterAntal helårsprestationer
Totalt298 205249 712
Humaniora35 55224 455
Teologi1 029636
Juridik12 99011 248
Samhällsvetenskap72 98562 143
Naturvetenskap33 72726 200
Teknik61 52051 523
Farmaci1 4451 247
Vård23 17621 518
Odontologi1 7621 604
Medicin19 94418 512
Undervisning15 69114 258
Verksamhetsförlagd utb.4 8994 584
Övrigt6 5825 346
Design2 1742 131
Konst752726
Musik1 9811 785
Opera6569
Teater204218
Media305284
Dans131117
Idrott1 2921 108
Ladda ner hela indikatorn som Excel