Utfall HST och HPR per utbildningsområde

Statens ersättning för lärosätenas utbildning på grundnivå och avancerad nivå baseras på registrerade studenter (omräknade till helårsstudenter) och studenternas avklarade poäng (omräknade till helårsprestationer) inom olika utbildningsområden. Ersättningen är densamma för alla lärosäten som omfattas av systemet, men varierar mellan olika utbildningsområden. Läs mer!

RiketAntal helårsstudenterAntal helårsprestationer
Totalt313 625260 988
Humaniora36 87725 936
Teologi1 080672
Juridik14 05112 096
Samhällsvetenskap76 63464 346
Naturvetenskap36 80027 574
Teknik64 63553 649
Farmaci1 5101 327
Vård24 08122 399
Odontologi1 7661 705
Medicin20 60619 155
Undervisning16 22614 854
Verksamhetsförlagd utb.5 1864 864
Övrigt7 0665 754
Design2 1722 133
Konst759756
Musik2 0241 888
Opera6459
Teater212184
Media311300
Dans140122
Idrott1 4261 216
Ladda ner hela indikatorn som Excel