Balansräkning (tkr)

Den ekonomiska statistiken innehåller vissa uppgifter från lärosätenas balansräkningar. I statistiken ingår balanserad kapitalförändring, årets kapitalförändring, oförbrukade bidrag och upplupna bidragsintäkter. Uppgifterna om den balanserade kapitalförändringen och årets kapitalförändring utgör sammantagna en uppskattning av lärosätenas myndighetskapital. Uppgifterna redovisas i tusental kronor och löpande priser. Läs mer!

RiketTotalUtbildning på grundnivå
och avancerad nivå
Forskning och utbildning
på forskarnivå
Fortlöpande miljöanalys
Balanserad kapitalförändring13 437 2675 360 5967 171 50249 872
Årets kapitalförändring2 253 278891 4241 345 86315 996
Upplupna bidragsintäkter4 335 452102 8654 169 37551 182
Oförbrukade bidrag24 186 4721 308 51122 765 5088 694
Ladda ner hela indikatorn som Excel