Balansräkning (tkr)

Den ekonomiska statistiken innehåller vissa uppgifter från lärosätenas balansräkningar. I statistiken ingår balanserad kapitalförändring, årets kapitalförändring, oförbrukade bidrag och upplupna bidragsintäkter. Uppgifterna om den balanserade kapitalförändringen och årets kapitalförändring utgör sammantagna en uppskattning av lärosätenas myndighetskapital. Uppgifterna redovisas i tusental kronor och löpande priser. Läs mer!

RiketTotalUtbildning på grundnivå
och avancerad nivå
Forskning och utbildning
på forskarnivå
Fortlöpande miljöanalys
Balanserad kapitalförändring12 973 5475 061 5466 849 61357 495
Årets kapitalförändring479 327172 169304 4332 727
Upplupna bidragsintäkter4 296 68796 6644 093 58893 602
Oförbrukade bidrag22 197 0121 312 09220 726 86455 004
Ladda ner hela indikatorn som Excel