Söktryck till yrkesprogram

Antal behöriga förstahandssökande per antagen, oavsett tidigare högskolestudier.

De som har antagits på ett visst program behöver inte ha valt detta program som sitt förstahandsalternativ. Detta kan få till följd att söktrycket understiger 1 i de fall det finns färre förstahandssökande än antagna till ett program.

Till UKÄ:s statistikdatabas Högskolan i siffror och statistiken om Söktryck till yrkesprogram