Sökande utan tidigare högskolestudier

Behöriga sökande som ej varit registrerade på högskoleutbildning tidigare.

Individerna har sökt till och uppfyller behörighetsvillkoren för ett program eller en kurs på grundnivå eller avancerad nivå. De har inte varit studenter i den svenska högskolan vid något tidigare tillfälle. Endast sökande med svenskt, fullständigt personnummer ingår.

Uppgifterna inhämtas ifrån Universitets- och högskolerådets (UHR) samordnade antagningssystem NyA. Utbildningar till vilka antagningen skett utanför NyA ingår ej. Uppgifter saknas därmed för vissa konstnärliga högskolor samt vissa övriga utbildningsanordnare som dock tillsammans står för en relativt liten del av den totala volymen sökande i riket.

Samma person kan ha sökt utbildningar på olika lärosäten och återfinns därmed i statistiken under samtliga dessa lärosäten. Uppgifterna för olika lärosäten kan därför inte summeras eftersom individer då kan dubbelräknas. Totaluppgiften är nettoräknad, dvs. varje individ förekommer där endast en gång. För höstterminerna anges åldern för det aktuella året (dvs. personens ålder den 31 december). För vårterminerna anges åldern för det föregående året (31 december) för att fånga åldern vid ansökningstillfället, alltså hösten innan aktuell vårtermin.

Uppgifterna avser termin och kan inte summeras till läsår eller budgetår eftersom individer då kan dubbelräknas.

Till UKÄ:s statistikdatabas Högskolan i siffror och statistiken om Sökande utan tidigare högskolstudier