Registrerade studenter (läsår)

Antal registrerade studenter som har varit förstagångs- eller fortsättningsregistrerade på någon kurs som högskolan givit under det aktuella läsåret.

Från och med 2007 finns fördelningen enligt ämnesklassificeringen (Se ”Ämnen på grundnivå och avancerad nivå”) som utgörs av ämnesområde, ämnesdelområde och ämnesgrupp.

Uppgifterna avser läsår, en student kan vara registrerade på mer än ett ämne eller högskola under samma läsår och summering av uppgifter utanför databasen medför risk för dubbelräkning av individer.

Uppgifterna lämnas ifrån respektive högskolas studiedokumentationsregister till SCB varje termin. Efter bearbetning och kontroll läggs uppgifter in i Universitets- och högskoleregistret som utgör källan till dessa uppgifter.

Individer som deltagit i uppdragsutbildning, basår, preparandutbildning i svenska eller kvalificerad yrkesutbildning ingår inte i dessa uppgifter.

Till UKÄ:s statistikdatabas Högskolan i siffror och statistiken om registrerade studenter