Studenter med kursregistreringar efter omfattning

Tidigare har UKÄ kallat denna statistik för "Studenter med kursregistreringar omfattande minst 30 HP alt. mindre än 30 HP".

Antal studenter med kursregistreringar omfattande minst 30 högskolepoäng (HP) eller mindre än 30 högskolepoäng (HP). Antalet studenter omfattar samtliga studenter som har varit förstagångs- eller fortsättningsregistrerade på en eller flera kurser som högskolan givit någon gång under den aktuella terminen.

Uppgifterna avser termin och kan inte summeras till läsår eller år eftersom studenter då kan dubbelräknas. En student kan även vara registrerad på mer än en högskola och summering utanför databasen medför risk för dubbelräkning av studenter.

Uppgifterna lämnas ifrån respektive högskolas studiedokumentationsregister till SCB varje termin. Efter bearbetning och kontroll läggs uppgifter in i Universitets- och högskoleregistret som utgör källan till dessa uppgifter.

Individer som deltar i uppdragsutbildning, basår, preparandutbildning i svenska eller kvalificerad yrkesutbildning ingår inte i dessa uppgifter.

Till UKÄ:s statistikdatabas Högskolan i siffror och statistiken om studenter med kursregistreringar efter omfattning