Registrerade på basårsutbildningar

Antalet registrerade på basårsutbildningar under det aktuella läsåret.

Basårsutbildningar är en delmängd av behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildningar som, enligt Förordningen om behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning (SFS 2018:1519), syftar till att rekrytera personer till högskoleutbildning och ska avse utbildning som ger behörighet eller introduktion till högskoleutbildning som börjar på grundnivå och vänder sig till nybörjare. I denna indikator ingår uppgifter från utbildningar som kunnat identifieras som basårsutbildning.

Förordning om behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning (SFS 2018:1519) ersätter Förordning om högskoleintroducerande utbildning (SFS 2002:763) och Förordning om behörighetsgivande förutbildning vid universitet och högskolor (SFS 2007:432), vilka upphävdes 1 januari 2019.

Till UKÄ:s statistikdatabas Högskolan i siffror och statistiken om registrerade på basårsutbildningar