Högskolenybörjare per studieform (läsår)

Antal högskolenybörjare per studieform och läsår. Studieform avser kurs (som inte ingår i ett program) eller program fördelat på yrkesexamensprogram, högskoleexamensprogram, kandidatexamensprogram, magisterexamensprogram, masterprogram eller konstnärliga examensprogram. De generella programmen (högskoleexamensprogram, kandidatexamensprogram, magisterexamensprogram och masterprogram) och konstnärliga programmen ingår i studieformen Övriga program fram till och med läsåret 2006/7 men särredovisas från och med läsåret 2007/8.

Uppgifterna avser läsår. Summering utanför databasen kan medföra dubbelräkning eftersom en student kan vara nybörjare vid mer än en högskola eller studieform samma läsår.

Uppgifterna lämnas ifrån respektive högskolas studiedokumentationsregister till SCB varje termin. Efter bearbetning och kontroll läggs uppgifter in i Universitets- och högskoleregistret som utgör källan till dessa uppgifter.

Till UKÄ:s statistikdatabas Högskolan i siffror och statistiken om Högskolenybörjare per studieform (läsår)