Nybörjare på lärarutbildning per läsår

Nybörjare på lärarutbildning är studenter som för första gången är registrerade på något utbildningsprogram som leder till en förskollärarexamen, grundlärarexamen, yrkeslärarexamen eller ämneslärarexamen, eller en äldre lärarexamen av något slag. En student som byter lärosäte eller lärarprogram inom ramen för samma lärarutbildningsreform räknas inte som nybörjare på nytt. Om studenten tidigare har läst enligt äldre examensordningar räknas den däremot på nytt.

Brytpunkter för reformer är läsåren 2000/01 samt 2011/12. Av registertekniska skäl samt med anledning av att studenter kan ges anstånd med studierna, förekommer det nybörjare som registreras på studier enligt äldre examensordningar.

Studenter som läser en KPU enligt förordning (2011:686) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen registreras som nybörjare på program mot ämneslärarexamen. Studenter som studerar inom vidareutbildning för obehöriga lärare (VAL) enligt förordning (2011:689) registreras i viss utsträckning på lärarexamen (även efter 2010/11). Detsamma gäller studenter som studerar inom ULV enligt förordning (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning

Uppgifterna avser läsår. Om uppgifterna summeras över flera läsår och reformer finns risk för dubbelräkning av individer.

Uppgifterna lämnas ifrån respektive högskolas studiedokumentationsregister till SCB varje termin. Efter bearbetning och kontroll läggs uppgifter in i Universitets- och högskoleregistret som utgör källan till dessa uppgifter.


Till UKÄ:s statistikdatabas Högskolan i siffror och statistiken om nybörjare på lärarutbildningen per läsår