Nybörjare på yrkesexamensprogram

Nybörjare på yrkesexamensprogram per termin. Nybörjare på yrkesexamensprogram är studenter som för första gången är registrerad på något utbildningsprogram som normalt leder till en viss yrkesexamen. Student som byter högskola inom ramen för samma yrkesexamensprogram räknas inte till på nytt, men student som byter yrkesexamensprogram på samma högskola räknas på nytt. Det innebär att programnybörjare blir man bara en gång per yrkesexamensprogram oberoende av högskola och oberoende av eventuella byten av studieinriktning inom ramen för denna examen.

Från och med vårterminen 2021 kodas ULV- och VAL-studenter som övrig lärarutbildning. Det innebär att de syns som programnybörjare även om de tidigare betecknats som nybörjare på program mot gamla lärarexamen. Därför är det totala antalet programnybörjare något missvisande. En historisk justering kommer göras till kommande publicering.

Uppgifterna avser termin. Summering utanför databasen kan medföra dubbelräkning eftersom en student kan vara nybörjare vid mer än en högskola eller program samma termin.

Yrkesexamina specificeras i examensordningen (SFS 1993:100 bilaga2). Uppgifterna avser termin och kan inte summeras till läsår eller budgetår eftersom individer då kan dubbelräknas.

Uppgifterna lämnas ifrån respektive högskolas studiedokumentationsregister till SCB varje termin. Efter bearbetning och kontroll läggs uppgifter in i Universitets- och högskoleregistret som utgör källan till dessa uppgifter.

Till UKÄ:s statistikdatabas Högskolan i siffror och statistiken om nybörjare på yrkesexamensprogram