Nybörjare på högskola per studieform

Antalet nybörjare på högskola per studieform. En nybörjare på högskola eller högskolanybörjare är en student som aldrig tidigare varit registrerade vid den aktuella högskolan. På riksnivån anger uppgiften antalet studenter som registrerat sig vid en högskola som de tidigare inte varit registrerad vid. En högskolanybörjare kan men behöver inte vara högskolenybörjare (student som aldrig varit registrerad i den svenska högskolan).

Studieform avser kurs (som inte ingår i ett program) eller program fördelat på yrkesexamensprogram, högskoleexamensprogram, kandidatexamensprogram, magisterexamensprogram, masterprogram eller konstnärliga examensprogram. De generella programmen (högskoleexamensprogram, kandidatexamensprogram, magisterexamensprogram och masterprogram) och konstnärliga programmen ingår i studieformen Övriga program fram till och med vårterminen 2007 men särredovisas från och med höstterminen 2007.

Uppgifterna avser termin. Summering utanför databasen kan medföra dubbelräkning eftersom en student kan vara nybörjare vid mer än en högskola eller studieform samma termin.

Uppgifterna lämnas ifrån respektive högskolas studiedokumentationsregister till SCB varje termin. Efter bearbetning och kontroll läggs uppgifter in i Universitets- och högskoleregistret som utgör källan till dessa uppgifter.

Till UKÄ:s statistikdatabas Högskolan i siffror och statistiken om nybörjare på högskola per studieform