Nybörjare på högskola per kommun

Antalet nybörjare på högskola per län och kommun samt per termin. En nybörjare på högskola eller högskolanybörjare är en student som aldrig tidigare varit registrerade vid den aktuella högskolan. På riksnivån anger uppgiften antalet studenter som registrerat sig vid en högskola som de tidigare inte varit registrerad vid. En högskolanybörjare kan men behöver inte vara högskolenybörjare (student som aldrig varit registrerad i den svenska högskolan). Län och kommun anger var den studerande var folkbokförd den 31 december året före påbörjandet av studierna.

Uppgifterna avser termin och kan summeras per högskola för att få antalet nya studenter per läsår eller år. Summering av flera högskolor kan medföra dubbelräkning eftersom en student kan vara nybörjare vid mer än en högskola samma termin.

Uppgifterna lämnas ifrån respektive högskolas studiedokumentationsregister till SCB varje termin. Efter bearbetning och kontroll läggs uppgifter in i Universitets- och högskoleregistret som utgör källan till dessa uppgifter. Vissa kommuner har under åren tillhört olika län vilket kan påverka jämförbarheten.

Till UKÄ:s statistikdatabas Högskolan i siffror och statistiken om nybörjare på högskola per kommun