Högskolenybörjare per kommun

Antal högskolenybörjare per län och kommun samt per termin. En högskolenybörjare är en student som för första gången är registrerade i svensk högskoleutbildning (sedan 1977). Län och kommun anger var den studerande var folkbokförd den 31 december året före påbörjandet av studierna.

Uppgifterna avser termin och kan summeras per högskola för att få antalet nya studenter (högskolenybörjare) per läsår eller budgetår. Summering av flera högskolor kan medföra dubbelräkning eftersom en student kan vara högskolenybörjare vid mer än en högskola samma termin.

Uppgifterna lämnas ifrån respektive högskolas studiedokumentationsregister till SCB varje termin. Efter bearbetning och kontroll läggs uppgifter in i Universitets- och högskoleregistret som utgör källan till dessa uppgifter. Vissa kommuner har under åren tillhört olika län vilket kan påverka jämförbarheten.

Till UKÄ:s statistikdatabas Högskolan i siffror och statistiken om högskolenybörjare per kommun