Helårsstudenter (HST) per studieform och ämnesgrupp

Antal helårsstudenter (HST) per studieform och läsår. Uppgifterna är även fördelade enligt ämnesklassificeringen som utgörs av ämnesområde, ämnesdelområde och ämnesgrupp. Studieform utgörs av fristående kurser, generella program, konstnärliga program eller yrkesexamensprogram.

Helårsstudenter utgörs av antalet studenter som är förstagångs- och fortsättningsregistrerade på ett kurstillfälle multiplicerat med kurstillfällets högskolepoängsomfattning under ett läsår dividerat med 60.

Uppgifterna lämnas ifrån respektive högskolas studiedokumentationsregister till SCB varje termin. Efter bearbetning och kontroll läggs uppgifter in i Universitets- och högskoleregistret som utgör källan till dessa uppgifter.

Individer som deltagit i uppdragsutbildning, basår, preparandutbildning i svenska eller kvalificerad yrkesutbildning ingår inte i dessa uppgifter.

Till UKÄ:s statistikdatabas Högskolan i siffror och statistiken om Helårsstudenter (HST) per studieform och ämnesgrupp