Helårsprestationer (HPR) per studieform och ämnesområde

Antal helårsprestationer (HPR) per studieform, ämnesområde och läsår. Ämnesområde anges enligt ämnesklassificeringen (länk). Studieform utgörs av fristående kurser, generella program, konstnärliga program eller yrkesexamensprogram. Uppgiften finns endast för Ladok-anslutna lärosäten.

Helårsprestation utgörs av summan av avklarade högskolepoäng under ett läsår dividerat med 60.

Uppgifterna lämnas ifrån respektive högskolas studiedokumentationsregister till SCB varje termin. Efter bearbetning och kontroll läggs uppgifter in i Universitets- och högskoleregistret som utgör källan till dessa uppgifter.

Individer som deltagit i uppdragsutbildning, basår, preparandutbildning i svenska eller kvalificerad yrkesutbildning ingår inte i dessa uppgifter.

Till UKÄ:s statistikdatabas Högskolan i siffror och statistiken om helårsprestationer (HPR) per studieform och ämnesområde