Helårsprestationer (HPR)

Här hittar du beskrivningar av statistiken som handlar om helårs­prestationer (HPR) inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå i UKÄ:s statistikdatabas Högskolan i siffror: