Samtliga lärarexamina (läsår)

Samtliga utfärdade lärarexamina per läsår. Uppgifterna är fördelade på förskollärarexamen, grundlärarexamen, yrkeslärarexamen, ämneslärarexamen samt lärarexamen, där lärarexamen innefattar examina enligt 2001 års reform och tidigare.

För grundlärarexamen och ämneslärarexamen är uppgifterna även indelade per inriktning enligt högskoleförordningen (1993:100) – bilaga 2. Lärarexamina enligt 2001 års reform och tidigare har fördelats på 11 olika områdesinriktningar.

Uppgifterna lämnas ifrån respektive högskolas studiedokumentationsregister till SCB varje termin. Efter bearbetning och kontroll läggs uppgifter in i Universitets- och högskoleregistret som utgör källan till dessa uppgifter. Uppgifterna avser antal examensbevis som utfärdats under den aktuella perioden. En person kan under samma år ta ut mer än en examen, till exempel en yrkesexamen och en kandidatexamen.

Till UKÄ:s statistikdatabas Högskolan i siffror och statistiken om samtliga lärarexamina (läsår)