Generella examina enligt SUN

Antal generella examina enligt SUN per läsår. Uppgiften är fördelad på kandidatexamen, magisterexamen och masterexamen.

Inriktningar och huvudsakliga områden (huvudområden) har klassificerats till huvudområdesgrupper med utgångspunkt i svensk utbildningsnomenklatur (SUN 2020). År 2019 har alla examina, även de äldre, kodats om enligt den nya SUN 2020-nomenklaturen.

Mer information om huvudområdesgrupper och SUN-klassificeringen

Se även informationen om SUN på SCB:s hemsida

De olika examina och kraven för en examen specificeras i högskoleförordningen, SFS 1993:100.

Uppgifterna lämnas från respektive högskolas studiedokumentationsregister till SCB varje termin. Efter bearbetning och kontroll läggs uppgifterna in i Universitets- och högskoleregistret som utgör källan till de uppgifter som presenteras här.

Uppgifterna avser antal examensbevis som utfärdats under den aktuella perioden. En person kan under samma år ta ut mer än en examen, till exempel en yrkesexamen och en kandidatexamen.

Till UKÄ:s statistikdatabas Högskolan i siffror och statistiken om generella examina enligt SUN