Doktorsexamina enligt forskningsämnesindelning

Antal doktorsexamina per år och fördelat enligt forskningsämne, se Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011.

En doktorsexamen är en examen inom forskarutbildning som omfattar 240 poäng, varav minst 120 poäng skall utgöra en avhandling (SFS 1993:100 bilaga 2 examensordning).

Uppgifterna finns fördelade på forskningsämne på 1-siffernivå från 1973 och fördelade på forskningsämne på 3- och 5-siffernivå från 2011.

Uppgifterna lämnas via respektive högskolas studiedokumentationsregister till SCB varje kalenderhalvår. Efter bearbetning och kontroll läggs uppgifter in i Universitets- och högskoleregistret som utgör källan till dessa uppgifter. Ålder beräknas per den 31/12. ivå

Till UKÄ:s statistikdatabas Högskolan i siffror och statistiken om doktorsexamina enligt forskningsämnesindelning