Genomsnittspoäng efter 3 år

I nyckeltalet definieras lärosätet av där studenten var registrerad under sin första termin. Då studenten varit registrerad på flera lärosäten under dennes första termin väljs det lärosäte som studenten har flest registreringspoäng på. Vid lika antal poäng så väljs ett av lärosätena slumpmässigt ut. En student representerar således bara ett lärosäte.

Poängen räknas sedan oavsett vilket lärosäte poängen tas på. Endast poäng på lärosäten anslutna till Ladok räknas med (samt Handelshögskolan från och med läsåret 2011/12).