Utlandsstudier bland förstagångsexaminerade från yrkesexamensprogram.

Antal personer bland de som examinerades för första gången från yrkesexamensprogram ett visst läsår som någon gång under examensåret och de fem föregående läsåren har studerat utomlands (i utbytesprogram eller som freemovers).

Nyckeltalet är baserat på de uppgifter som lämnats ifrån respektive högskolas studiedokumentationsregister till SCB varje termin. Efter bearbetning och kontroll av dessa uppgifter läggs uppgifter in i Universitets- och högskoleregistret som utgör källan till dessa uppgifter. I vissa fall samkörs uppgifter med andra register för att ta fram nyckeltalet.