Utlandsstudier bland examinerade (%)

Andelen av samtliga examinerade ett visst läsår som under examensåret och de fem föregående läsåren har studerat utomlands (i utbytesprogram eller som freemovers). Nyckeltalet ger en bild av hur stor andel av de examinerade som har en period av studier utomlands i sin utbildning. Uppgiften anges i procent.

Nyckeltalet är baserat på de uppgifter som lämnats ifrån respektive högskolas studiedokumentationsregister till SCB varje termin. Efter bearbetning och kontroll av dessa uppgifter läggs uppgifter in i Universitets- och högskoleregistret som utgör källan till dessa uppgifter. I vissa fall samkörs uppgifter med andra register för att ta fram nyckeltalet.