Nybörjare (%) på förstahandsval

Andel av högskolenybörjarna som började på den utbildning de hade valt i första hand. För alla högskolenybörjare på program under höstterminen vid respektive lärosäte, vilka fanns med som sökande i UHR:s antagningssystem, har man undersökt om de har börjat på den utbildning de valde i första hand eller på ett lägre prioriterat alternativ. Den andel nybörjare på förstahandsval som redovisas är antalet nybörjare på förstahandsvalet av alla som finns med i UHR:s system.

Uppgift redovisas inte för de lärosäten där färre än 70 procent av högskolenybörjarna finns med i UHR:s antagningssystem, och könsuppdelade uppgifter redovisas inte där färre än 70 procent av högskolenybörjarna av det aktuella könet finns med i UHR:s antagningssystem. Uppgift redovisas inte heller om det totala antalet högskolenybörjare vid lärosätet som sökt via UHR:s system är mindre än 20, och könsuppdelade uppgifter redovisas inte om antalet högskolenybörjare vid lärosätet av det aktuella könet som sökt via UHR:s system är mindre än 20.

Nyckeltalet är baserat på uppgifter som kommer ifrån UHR:s antagningssystem samt de uppgifter som lämnats ifrån respektive högskolas studiedokumentationsregister till SCB varje termin. Efter bearbetning och kontroll av dessa uppgifter läggs uppgifter in i Universitets- och högskoleregistret som utgör källan till dessa uppgifter. I vissa fall samkörs uppgifter med andra register för att ta fram nyckeltalet.