Nationell mobilitet

Uppgiften anger andel av högskolanybörjarna som föregående läsår studerade vid annat svenskt lärosäte. En nybörjare på högskola eller högskolanybörjare är en student som aldrig tidigare varit registrerade vid den aktuella högskolan. På riksnivån anger uppgiften andelen studenter som registrerat sig vid en högskola som de tidigare inte varit registrerad vid.

Uppgifterna lämnas ifrån respektive högskolas studiedokumentationsregister till SCB varje termin. Efter bearbetning och kontroll läggs uppgifter in i Universitets- och högskoleregistret som utgör källan till dessa uppgifter. Vissa kommuner har under åren tillhört olika län vilket kan påverka jämförbarheten.

Nyckeltalet är baserat på de uppgifter som lämnats ifrån respektive högskolas studiedokumentationsregister till SCB varje termin. Efter bearbetning och kontroll av dessa uppgifter läggs uppgifter in i Universitets- och högskoleregistret som utgör källan till dessa uppgifter. I vissa fall samkörs uppgifter med andra register för att ta fram nyckeltalet.