Medianålder för högskolenybörjare

Medianålder för högskolenybörjare per läsår. En högskolenybörjare är en student som för första gången är registrerade i svensk högskoleutbildning (sedan 1977). Uppgiften redovisas om antalet högskolenybörjare är fler än 30.

Uppgifterna lämnas ifrån respektive högskolas studiedokumentationsregister till SCB varje termin. Efter bearbetning och kontroll läggs uppgifter in i Universitets- och högskoleregistret som utgör källan till dessa uppgifter.

Nyckeltalet är baserat på de uppgifter som lämnats ifrån respektive högskolas studiedokumentationsregister till SCB varje termin. Efter bearbetning och kontroll av dessa uppgifter läggs uppgifter in i Universitets- och högskoleregistret som utgör källan till dessa uppgifter. I vissa fall samkörs uppgifter med andra register för att ta fram nyckeltalet.