Förstahandssökande (%) till yrkesexamensprogram

Andel av programnybörjarna på yrkesexamensutbildningar som började på den utbildning de hade valt i första hand. Uppgiften avser programnybörjare under läsåret och anges i procent. För alla programnybörjare, vilka fanns med som behöriga sökande i UHR:s antagningssystem, har undersökts om de har börjat på den utbildning de valde i första hand eller på ett lägre prioriterat alternativ. Den andel nybörjare på förstahandsval som redovisas är antalet nybörjare på förstahandsvalet av alla som fanns med i UHR:s antagningssystem.

Uppgift redovisas inte för de utbildningar där färre än 70 procent av programnybörjarna på den aktuella utbildningen (vid ett givet lärosäte) finns med i UHR:s antagningssystem, och könsuppdelade uppgifter redovisas inte för utbildningar där färre än 70 procent av programnybörjarna av ett visst kön på den aktuella utbildningen (vid ett givet lärosäte) finns med i UHR:s system. Uppgift redovisas inte heller om det totala antalet programnybörjare på den aktuella utbildningen (vid ett givet lärosäte) som sökt via UHR:s system är mindre än 20, och könsuppdelade uppgifter redovisas inte om antalet programnybörjare av ett visst kön på den aktuella utbildningen (vid ett givet lärosäte) är mindre än 20.

Nyckeltalet är baserat på uppgifter som kommer ifrån UHR:s antagningssystem samt de uppgifter som lämnats ifrån respektive högskolas studiedokumentationsregister till SCB varje termin. Efter bearbetning och kontroll av dessa uppgifter läggs uppgifter in i Universitets- och högskoleregistret som utgör källan till dessa uppgifter. I vissa fall samkörs uppgifter med andra register för att ta fram nyckeltalet.