Examinerade från yrkesexamensprogram med tidigare examen

Uppgiften anger andelen av samtliga examinerade från yrkesexamensprogram per läsår som tidigare avlagt examen vid universitet/högskola i Sverige.

Nyckeltalet är baserat på de uppgifter som lämnats ifrån respektive högskolas studiedokumentationsregister till SCB varje termin. Efter bearbetning och kontroll av dessa uppgifter läggs uppgifter in i Universitets- och högskoleregistret som utgör källan till dessa uppgifter. I vissa fall samkörs uppgifter med andra register för att ta fram nyckeltalet.