Återkommande efter examen (%)

Andel av registrerade studenter (hösttermin) som återkom till studier efter att ha varit frånvarande minst tre sammanhängande terminer efter att ha avlagt examen. Frånvaron ska ha inletts precis efter att studenten avlagt examen. Uppgiften anges i procent. Uppgifterna per lärosäte uppger andel av registrerade studenter som var frånvarande minst tre sammanhängande terminer från alla lärosäten och inte bara det aktuella lärosätet.

Uppgifterna lämnas ifrån respektive högskolas studiedokumentationsregister till SCB varje termin. Efter bearbetning och kontroll läggs uppgifter in i Universitets- och högskoleregistret som utgör källan till dessa uppgifter.

Individer som deltagit i uppdragsutbildning, basår, preparandutbildning i svenska eller kvalificerad yrkesutbildning ingår inte i dessa uppgifter.

Nyckeltalet är baserat på de uppgifter som lämnats ifrån respektive högskolas studiedokumentationsregister till SCB varje termin. Efter bearbetning och kontroll av dessa uppgifter läggs uppgifter in i Universitets- och högskoleregistret som utgör källan till dessa uppgifter. I vissa fall samkörs uppgifter med andra register för att ta fram nyckeltalet.