Internationell rekrytering (Forskare utan svenskt medborgarskap)

Uppgifterna för tidsserien 2012-2020 har uppdaterats. Utöver de som tidigare tillhörde kategorin Annan forskande och undervisande personal med forskarutbildning ingår nu även de som har forskande och undervisande arbetsuppgifter (dvs. som har kodats på forskningsämnesgrupp) bland den tekniska och administrativa personalen (inkl. bibliotekspersonal) samt arvodister med forskande och undervisande arbetsuppgifter.

Antal individer
En person kan bara räknas med en gång per anställningskategori, universitet/högskola, forskningsämnesområde och forskningsämnesgrupp. Om en person har anställning vid två högskolor räknas personen med en gång på varje högskola men bara en gång på den aggregerade nivån samtliga universitet/högskolor. Samma sak gäller om en person har två anställningar inom olika kategorier, då räknas personen med en gång för varje anställningskategori, men bara en gång på den aggregerade nivån samtlig personal.

Lärosäte
Samlingsbegrepp som används för universitet och högskolor.

Forskningsämnesområde
Från och med 2012 redovisas forskningsämnesområden enligt Standard för svensk indelning av forskningsämnen..

Forskningsämnesområdena Humaniora och Lantbruksvetenskap bytte 2016 namn och går sedan dess under benämningarna Humaniora och konst respektive Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin. I statistikdatabasen används genomgående de nya benämningarna, även för tidigare år.

Forskningsämnesgrupp
Från och med 2012 redovisas forskningsämnesgrupper enligt Standard för svensk indelning av forskningsämnen.

Anställningskategorier 
I indikatorn ingår endast personal inom anställningskategorierna Professorer, Lektorer, Meriteringsanställningar samt annan forskande och undervisande personal med en forskarutbildning.

Till UKÄ:s statistikdatabas Högskolan i siffror och statistiken om forskare utan svenskt medborgarskap