Forskare som byter lärosäte

Uppgifterna har korrigerats 2021-10-29. Tidigare ingick helt tjänstlediga personer i statistiken 2020. Dessutom ingick Annan forskande och undervisande personal med okänd utbildningsnivå i statistiken.

Antal individer
Personer anställda på en högskola som inte hade delad tjänst ett år och som nästkommande år inte hade en delad anställning, och var anställd på en annan högskola än året innan anses ha bytt lärosäte.

Forskningsämnesområde
Från och med 2012 redovisas forskningsämnesområden enligt Standard för svensk indelning av forskningsämnen..

Forskningsämnesområdena Humaniora och Lantbruksvetenskap bytte 2016 namn och går sedan dess under benämningarna Humaniora och konst respektive Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin. I statistikdatabasen används genomgående de nya benämningarna, även för tidigare år.

Forskningsämnesgrupp
Från och med 2012 redovisas forskningsämnesgrupper enligt Standard för svensk indelning av forskningsämnen.

Tidigare/nuvarande anställningskategori

Vid byte av lärosäte redovisas den anställningskategori personen hade sin huvudsakliga anställning ett år. Samt den anställningskategori där personen hade sin huvudsakliga anställning nästkommande år. En person som var anställd som lektor ett år som rekryterades till en professorstjänst vid ett annat lärosäte nästkommande år får kategorin: ”Lektorer-Professorer”.

I indikatorn ingår endast personal inom anställningskategorierna Professorer, Lektorer, Meriteringsanställningar samt annan forskande och undervisande personal med en forskarexamen.

Till UKÄ:s statistikdatabas Högskolan i siffror och statistiken om forskare med delade tjänster