Forskare med delade tjänster

Uppgifterna för tidsserien 2012-2020 har uppdaterats. Utöver de som tidigare tillhörde kategorin Annan forskande och undervisande personal med forskarutbildning ingår nu även de som har forskande och undervisande arbetsuppgifter (dvs. som har kodats på forskningsämnesgrupp) bland den tekniska och administrativa personalen (inkl. bibliotekspersonal) samt arvodister med forskande och undervisande arbetsuppgifter.

Antal individer
En person kan bara räknas med en gång. Om en person har anställning vid två högskolor räknas personen med en gång på varje högskola anses personen ha en delad tjänst. Om en person har två anställningar inom olika anställningskategorier räknas den anställningskategorin där personen har högst tjänsteomfattning.

Forskningsämnesområde 
Från och med 2012 redovisas forskningsämnesområden enligt Standard för svensk indelning av forskningsämnen.

Forskningsämnesområdena Humaniora och Lantbruksvetenskap bytte 2016 namn och går sedan dess under benämningarna Humaniora och konst respektive Lantbruksvetenskap och veterinärmedicin. I statistikdatabasen används genomgående de nya benämningarna, även för tidigare år.

Forskningsämnesgrupp
Från och med 2012 redovisas forskningsämnesgrupper enligt Standard för svensk indelning av forskningsämnen.

Anställningskategorier
I
ndikatorn ingår endast personal inom anställningskategorierna Professorer, Lektorer, Meriteringsanställningar samt annan forskande och undervisande personal med en forskarutbildning.

Till UKÄ:s statistikdatabas Högskolan i siffror och statistiken om forskare med delade tjänster